Bejelentkezés

Bejelentkezés

Felhasználó név
Jelszó *
Emléklezz rám

EFOP-1.4.3-16-2017-00078 "Biztos Kezdet Gyerekház Ónodon"

Kedvezményezett: Ónod Község Önkormányzata

Projekt címe: Biztos Kezdet Gyerekház Ónodon

Projekt összköltsége: 40.000.000 Ft

Támogatás összege: 40.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt időszaka: 2018.03.01-2022.02.28

Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.3-16-2017-00078

"Biztos Kezdet Gyerekház Ónodon” című projekt keretében az önkormányzat 40.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt célja a településen élő, szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.

 A Gyerekház elsődleges célja a képességfejlődés segítése, a kisgyermeket nevelő szülő minél korábbi szakszerű támogatása. A gyermek a születés pillanatától, vagy már azt megelőzően is fejleszthető, támogatható. A szülő feladata, hogy ezt ösztönös megérzései mellett, tudatosan is megtegye. Ennek alapja a gyerekekkel való bánásmód érzelmi és értelmi támogatása. A Biztos Kezdet Gyerekházak esetében kiemelkedően nagy hangsúlyt kap a szülők bevonása és a velük való együttműködés. A Gyerekház biztosítja a változatos tevékenységekhez szükséges játékokat és anyagokat, elérhetővé teszik a gyerekek mentális, fizikai fejlődéséhez szükséges eszközöket, környezetet, hogy nevelésük minél magasabb színvonalon valósuljon meg.

A Biztos Kezdet Gyerekház működésének az elindítása azért kiemelkedően fontos a településen, mert a célcsoport számára jelenleg nyújtott szolgáltatások mind minőségi, mind mennyiségi szempontból fejlesztésre szorulnak. A koragyerekkori szolgáltatások elérhetővé tétele nagyon fontos azon rászoruló családjaink számára, akik körülményeik miatt nem tudják gyermekük számára a fejlődését támogató, megfelelő körülményeket biztosítani, pedig az ekkor megteremtett esélyek az egész életútra pozitívan hatnak és megalapozzák az óvodai, iskolai esélyeket; a sikeres iskolai előmenetelt, illetve az egész életútját, pályafutását.

Tervezett szolgáltatások:

  • A gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként legalább képesség-kibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés, fejlesztés és étkezés biztosítása.
  • A szülők a gyermekekkel együtt történő részvételének biztosítása, valamint számukra személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok szervezése: egészséges életmódra nevelése, gazdálkodási, háztartástani ismeretek nyújtása.
  • Mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása.
  • A gyerekek számára a foglalkozások idején korosztályuknak megfelelő (tízórai) biztosítása a délelőtti nyitva tartás idején.
  • A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek.
  • Helyi partnerek együttműködések kialakítása és működtetése a szakemberek között (védőnő, gyermekorvos, szociális munkás, óvónő, fejlesztő pedagógus).
  • Részvétel a helyi közösség életében, közösségi rendezvények szervezése, elsősorban az igénybevevői kör számára.
  • Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal.
  • Várandósok felkészítése a gyermek fogadására.
  • A célcsoport családtagjait érintően új foglalkozások bevezetése (pl. nagyobb lánytestvérek önismereti csoportja, egyéb célzott foglalkozások a továbbtanulás érdekében.

Dél-Borsodi LEADER Egyesület - VP6-19.2.1-20-2-17

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE MÁLYI, NYÉKLÁDHÁZA, ÓNOD ÉS IGRICI TELEPÜLÉSEKEN

Magyar Falu Program pályázat

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml

EFOP-2.1.2-16-2018-00063 – „Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális feltételeinek kialakítása Ónodon”

A Támogató Ónod Község Önkormányzata által

benyújtott Emberi Erőforrás Operatív Program

(EFOP) támogatási kérelmét 2018.06.20. napon

kelt támogatási döntés szerint támogatásban

részesítette. Az EFOP-2.1.2-16-2018-00063

azonosító számú, „Biztos Kezdet Gyerekház

infrastrukturális feltételeinek kialakítása Ónodon”

című projekt támogatási összege 15.000.000 Ft,

mely 100 %-os intenzitású. A felújítandó épület

a Szent István út 23. szám alatti ingatlan, mely az

EFOP-1.4.3-16-2017-00078 „Biztos Kezdet Gyerekház Ónodon”

projekt végleges helyszíne. A projekt 2020.09.02. nappal lezárult.