Ónod község honlapja - Orvosi ügyelet
Bejelentkezés

Bejelentkezés

Felhasználó név
Jelszó *
Emléklezz rám

Intézmények

Orvosi ügyelet

Az ügyeleti ellátás rendje

A rendelési időn kívüli betegellátás módjai:

 Ellátás a rendelőben 

 Helyszíni ellátás
 Mentés

Az ügyeleti időben történő betegellátás alapvetően az ügyeleti rendelőben történik, melynek helye Nyékládháza  Kossuth L. út 43. sz. alatti Központi Ügyelet Rendelő. Az ügyeletre érkező telefonhívásokat az ügyeletes ápoló fogadja. Helyszíni ellátás csak valóban szükséges esetekben, súlyos betegség, mozgáskorlátozottság esetén történhet. Az ügyelet házhoz hívása kényelmi szempontok alapján nem megengedhető gyakorlat, az ilyen kéréseket az ügyeletes orvosnak kötelessége elutasítani! Ez nem az orvosi ellátás megtagadását jelenti, a beteg ellátását a rendelőben természetesen ilyen esetben is megtörténik. Az ellátandó terület nagyságát figyelembe véve ugyanis egyetlen helyszínen történő betegellátás akár 1-1,5 órát is igénybe vehet. Ezen idő alatt a rendelőben akár 6-8 beteg ellátása is megoldható, ráadásul a rendelőben többféle eszköz és magasabb létszámú ápolószemélyzet segíti az orvost a magas színvonalú betegellátásban. Az indokolatlan házhoz hívások tehát súlyosan veszélyeztethetik a valóban rászoruló betegek ellátását!
Amennyiben egyértelműen hirtelen kialakuló súlyos tünetek, sérülés, baleset történik, azt a lakosság közvetlenül bejelentheti az Országos Mentőszolgálat segélyhívó számán keresztül is a 104 hívószámon. Ekkor az Országos Mentőszolgálat mentésvezetője dönt az azonnali mentőgépkocsi indításáról vagy a feladat ügyeletnek történő átadásáról. Erről a bejelentőt tájékoztatja. Amennyiben a mentésirányító a feladatot az ügyeletnek átadja, a bejelentőnek már nem kell külön az ügyeletet is értesíteni, ezt ebben az esetben az Országos Mentőszolgálat megteszi.


JELENTKEZÉS AZ ÜGYELETEN:


Ügyeleti időben az ügyeleti rendelőben előzetes bejelentkezés nélkül fogadjuk a betegeket. Háznál történő betegellátás igénye esetén kérjük hívják az ügyeleti telefonszámot,az ügyeletes asszisztens fogadja a hívásokat. A rendelkezésre álló adatok alapján az ügyeletes orvos dönt a helyszíni betegellátás indokoltságáról. Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján a helyszíni betegellátás nem indokolt, az ügyeletes orvosnak azt kötelessége megtagadni, és megkérni a beteget hogy jelentkezzen a rendelőben, ahol az ellátása meg fog történni. Amennyiben a helyszíni ellátás a beteg állapota vagy mozgáskorlátozottsága miatt indokolt, tájékoztatja a beteget arról, hogy ellátása várhatóan mikor fog megtörténni. Törekszünk a lehető leggyorsabb betegellátásra, de nagyszámú beteg egyidejű jelentkezése esetén ez akár órákat is igénybe vehet. Amennyiben a várakozás ideje alatt a beteg állapota romlik, azt kérjük azonnal jelezzék ismételten telefonon az ügyelet irányába, hogy az ügyeletes orvos ennek megfelelően intézkedni tudjon!


HOGYAN HÍVJUK AZ ÜGYELETET?


Az ügyeletet ügyeleti időben a -as telefonszámon érhetik el. A telefont az ügyeletes ápoló veszi fel. Telefonon keresztül történik a helyszíni betegellátás igényének bejelentése, de készséggel adunk telefonon keresztül egészséggel kapcsolatos kérdések és problémák esetén tanácsot is. Teendők helyszíni betegellátás telefonos bejelentése esetén:

 Az ügyeletet csak felnőtt hívja, gyerekeket ne bízzunk meg ezzel.
 A bejelentés során őrizze meg nyugalmát, próbáljon lényegre törő, pontos információkat adni, hogy ezzel is segítse a beteg időben történő ellátását!
 A bejelentő lehetőleg tartózkodjon a beteg mellett, hogy pontos információkat tudjon az ügyeletes orvosnak adni.
 Pontosan adják meg a bejelentő nevét, a beteg nevét, a beteg tartózkodási helyét (nem mindig azonos a lakcímmel!), a beteg panaszait, valamint azt a telefonszámot, ahol az ügyelet szükség esetén a beteget elérheti.
 Az ügyelet megérkezéséig a bejelentő tartózkodjon a helyszínen, biztosítsa az ügyeletes orvos beteghez történő bejutását, a beteg állapotának változása esetén haladéktalanul jelezze ezt az ügyeletnek, illetve fogadja a telefonhívást, amennyiben az ügyeletes orvos a megadott számon szükség esetén a bejelentőt visszahívja.

A telefonos bejelentés során a hívást fogadó orvos a bejelentőnek több kérdést is feltehet a beteg feltalálási helyével, a betegség kialakulásával és a beteg állapotával kapcsolatban. Kérjük ne vegyék ezt felesleges időpocsékolásnak, ezek az információk alapvetően szükségesek az ügyeletes orvos számára ahhoz, hogy minden beteg az állapotának megfelelően, lehetőleg a leghamarabb ellátásra kerüljön!
A rendelkezésre álló információk birtokában az ügyeletes orvos dönt az ellátás helyéről és időpontjáról. Az indokolatlan, kényelmi szempontok alapján történő hívást az ügyeletes orvosnak kötelessége visszautasítani, mert ezzel az ügyeleti betegellátást veszélyezteti! Ebben az esetben a beteg ellátását az ügyeleti rendelőben biztosítjuk. Amennyiben a beteg háznál történő ellátása indokolt, az orvos közli az ellátás várható időpontját, és tanácsot ad hogy addig mi a teendő. A beteg állapotának változása esetén (pl állapotromlás, vagy a panaszok megszűnte stb.) azonnal jelezzenek vissza az ügyeletnek, hogy ennek megfelelően tudjanak az ellátási sorrenden módosítani. Súlyos állapotú beteg esetében a várakozási időt lerövidítendő az ügyeletes orvos dönthet arról is, hogy egyből mentőt küld a beteghez.


A BETEGELLÁTÁS SORRENDJE:


Ügyeleti időben a betegellátás nem érkezési, hanem úgynevezett sürgősségi sorrendben történik! A sürgősségi sorrend felállítása az ügyeletes orvos feladata. Ez azt jelenti, hogy az ellátásra váró betegek közül mindig a legsúlyosabb állapotú beteg kerül következőként ellátásra, akár a rendelőben, akár otthonában tartózkodik. Így előfordulhat, hogy bár a rendelőben még több beteg is várakozik ellátásra, az ügyeletes orvos mégis ki kell menjen egy súlyos állapotú beteghez, ami hosszabb idejű várakozást is eredményezhet a rendelőben. A rendelőben megjelenő nagyszámú beteg esetén pedig házhoz hívásnál fordulhat elő hosszabb várakozási idő. Ügyeletes orvosaink törekszenek az ügyeletet igénybe vevő betegek lehető leggyorsabb és szakszerű ellátására, de várakozás még így is előfordul. Fontos, hogy az ügyeletet csak valóban indokolt esetekben vegyék igénybe, akár a rendelőben, akár házhoz hívás esetén, illetve telefonos bejelentéskor lényegre törő, de részletes és pontos információkat adjanak az ügyeletes orvosnak. Az indokolatlan megjelenések és pontatlan információk a valóban súlyos állapotú, azonnali beavatkozást igénylő betegek ellátását veszélyeztetik!


MI TÖRTÉNIK AZ ÜGYELETEN?


Akár a rendelőben ellátott betegek, akár házhoz hívás esetén az ügyeletes orvos kikérdezi a beteget az aktuális panaszokról, az ellátást igénylő betegségével kapcsolatos információkról és az esetleges korábbi megbetegedéseiről. Fontos hogy esetleges gyógyszerallergia tényét még kérdés nélkül is jelezzék! Az ügyeletes orvos megvizsgálja a beteget, elvégzi a szükséges műszeres vizsgálatokat (vérnyomásmérés, EKG, vércukormérés, véroxigén mérés stb.), és a betegség természete és a vizsgálat eredménye alapján dönt a beteg további sorsáról. Ez jelentheti azt hogy tanácsot ad a további teendőkről, írhat fel gyógyszert, vagy kórházba utalhatja a beteget. A kórházba utalás a körülményeket és a beteg állapotát figyelembe véve saját járművel vagy mentővel történhet. Mentő igénybevétele esetén értesíti az Országos Mentőszolgálatot, és a megfelelő felszereltségű mentőgépkocsi megfelelő időjelzésű segítségét kéri. Amennyiben házhoz hívás esetén felmerül, hogy a beteg olyan súlyos állapotban van ami azonnali kórházba szállítást igényel, azonnal küldhet mentőt a helyszínre. A beteg ellátását ekkor az Országos Mentőszolgálat végzi. A beteg ellátásával kapcsolatos tényeket az ügyeletes orvos ún. ambuláns naplóban rögzíti. Az ellátás végén a beteg az ambulánslapot átveszi, melyet aláírásával igazol.


KÖZPONTI ÜGYELET: Az érintett háziorvosi körzetek lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő alapellátási szintű sürgősségi ellátása az adott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve."(47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet)


TEHÁT ALAPFELADATUNK AZ ADOTT TERÜLETEN JELENTKEZŐ SÚLYOS, SÜRGŐS EGÉSZSÉGÜGYI ESETEK, MEGBETEGEDÉSEK ELLÁTÁSA, MAGAS SZAKMAI SZÍNVONALON.

Az orvosi ügyelet NEM helyettesíti a háziorvosi rendelést, hanem a háziorvosi rendelési időn kívüli, alapvetően sürgősségi ellátásra és hatósági közreműködésre szervezett, többfajta tevékenységi kört is magában foglaló ellátás.
A betegeknek mindenképpen azt javasoljuk, hogy panaszaik jelentkezésekor minél hamarabb, lehetőleg rendelési időben forduljanak a háziorvosukhoz, hogy még a betegség korai szakaszában meg lehessen kezdeni a részletes kivizsgálást és gyógykezelést. Ügyeleti időben az ügyeletes orvosnak lényegesen kevesebb lehetőség áll rendelkezésre a betegség részletes kivizsgálására!
Ha ügyeleti időben jelentkezik a betegség, akkor szintén minél hamarabb jelentkezzenek az ügyeleten, ne várják meg a betegség súlyosabbra fordulását!
A felírt gyógyszereket időben váltsák ki, mert a térségben nincs lehetőség a gyógyszerek helyben történő folyamatos kiváltására! Figyeljenek oda rendszeresen szedett gyógyszereik időben történő felíratására és kiváltására, mert az ügyelet főként életmentő, sürgősségi gyógyszerekkel rendelkezik, a rendszeresen szedett gyógyszerek elfogyása esetén nem minden esetben tudunk segíteni!
Az ügyelet NEM érkezési sorrendben látja el feladatait, hanem a szigorúan meghatározott sürgősségi ellátási sorrendben. A sürgősségi sorrend felállítása az ügyeletes orvos feladata.