A helyi identitás és kohézió erősítése Ónodon és környékén

TOP-5.3.1-16- BO1-2017-00007

 

A támogatás összege: 19.500.000.- Ft
A támogatás mértéke: 100 %

Konzorcium vezetője:

                   Ónod Község Önkormányzata

Konzorcium tagjai:

                   Berzék Község Önkormányzata

                   Köröm Község Önkormányzata

                   Sajóhídvég Önkormányzata

                   Sajólád Község Önkormányzata

 


A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt elsődleges célja Ónod és környéke (Ónod, Berzék, Köröm, Sajóhídvég, Sajólád) a közösségi identitás és kohézió erősítése közösségi akciókkal, a lakosság bevonásával. Törekvésünk a „Településeinken élni jó” életérzés erősítése, az elvándorlás megelőzése, a közös értékek és hagyományok ismerete és tisztelete mentén élés élményének fenntartása. A tevékenységek eredményeként várhatóan fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi társadalom bevonása által erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, valamint a településekhez való kötődés.

Az aktivitások következtében a meglévő humán erőforrások felszínre kerülnek, és az együttműködések következtében minőségi változást hoznak létre a községek életében. Ezt a célt szolgálják a projekt teljes időszaka alatt szervezett beszélgetések, amelyek ösztönzik a közösséget a nyílt diskurzusra az őket érintő problémákról. A programok és aktivitások tartalma a közösségi tervezés eredményeként alakul, ezáltal is magáénak érezheti a célterület lakossága, és remélhetőleg a projekt lezárását követően is fenntartja ezeket.

További kiemelt cél a területein lakók szokásainak, hagyományainak, kultúrájának feltárása. A projekt kezdeti időszakában közvetlen módon előzetes kommunikációt folytatunk a lehető legszélesebb palettájú kommunikációs eszközökkel (nyomtatott és online sajtó, plakátok a célterületi lakosok által leggyakrabban látogatott helyeken) a projekt szakmai tartalmáról.

A lakosság igényeit interjú és kérdőív formájában mérjük fel. A személyes interjúk készítésénél fontosnak tartjuk, hogy az alany az előzetes tájékoztatásnak köszönhetően bizalommal fogadja a közösségfejlesztő kollegákat. A projekt teljes időszaka alatt olyan direkt és indirektív kommunikációt folytatunk majd a helyi lakosokkal, amelyben egyrészt mindenki információhoz jut, másrészt egyértelművé válik számukra, hogy valóban lehetőség adódik a helyi ügyekbe való beleszólásra. A saját kulturális értékeik, helytörténeti dokumentumaik és tárgyak, hagyományaik a települési értékrendszer részét képezik, gazdagítják azt.

A közösségi munkamódból, a közös gondolkozás elindulásából, az új, személyes értékek feltárásából adódóan várhatóan erősödik a lakosok helyi identitása, növekszik és elmélyül kapcsolati hálójuk. A gazdasági aktivitás növeléséhez elengedhetetlen az egyének, közösségek együttműködési készségének növelése, ugyanis a társadalmi tőke a bizalom és együttműködés alapjain nő, ami a helyi gazdasági fejlődés és az elvándorlás csökkenésének az alapja.

Közösségi interjúk, közösségi beszélgetések

Megkezdődött a szakmai munka közösségi interjúk és közösségi beszélgetések szervezésével az öt településen. Aktív, településük közösségi életét, problémáit jól ismerő, tenni akaró szervezetek, lakosok kapcsolódtak be a szakmai megvalósítás előkészítésébe. Településenként véletlen, mintavételszerű megkérdezés történt, de emellett alkalom nyílott a közös gondolkodásra, problémafelvetésre, javaslatok, igények, javaslatok megfogalmazására.

2019. február végéig elkészült a Cselekvési terv, rendezvénynaptár. Egyeztetésre kerültek a megújított helyi esélyegyenlőségi programok, a megújított helyi közművelődési rendeletek.

Fontosabb projektadatok:

u  A projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.01.

u  A projekt fizikai befejezésének határideje:     2022.06.30.

u  Projekt célcsoportja: a projektbe bevont településeken élő teljes lakosság, különös tekintettel a 10-18 éves korosztályra.

u  A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16- BO1-2017-00007

 

A konzorcium vezetője:
Tarnóczi József Ónod Község polgármestere

Szakmai vezető: Solymosi Margó,

                            Balogh Krisztina Ágnes

Közösségfejlesztők:

Berzék: Orosz Csabáné

Köröm: Szabó Antalné

Sajóhídvég: Nagy Helga

Sajólád: Takácsné Gah Erzsébet, Veres Mária

 

Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és a tervezés:

      Helyzetelemzés

         Közösségi interjú

         Közösségi beszélgetés

         Közösségi felmérés

         Helyi cselekvési terv

         Rendezvény-naptár

 

Közösségek részvételével megvalósult a felmérés, tervezés:

Közösségi beszélgetés: 247

Közösségi felmérés: 476

Közösségi interjú: 134

 

Elkészült dokumentumok:

Helyi cselekvési terv

Rendezvénynaptár

Műszaki-szakmai eredmény:

Eredmény megnevezése

u    Közösségi interjúk, beszélgetések, felmérés

u    Helyi cselekvési terv 1db       

u    Rendezvénynaptár      

u    Megvalósítása

u    A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, fejlesztése   

u    Részvételi fórumok    

u    Információs pont kialakítása  

u    Képzésen való részvétel          5   7

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

u  Közlekedésbiztonsági programok 5 kerékpártúra

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

u  1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés

u  2. Térség, település, településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele

u  3. Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása (Helyi cselekvési terv alapján)

u  4. Stratégiai dokumentum(ok)nak az áttekintése és amennyiben releváns megújítása

u  5. Közösségi információs pont kialakítása

u  6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása (Képzések szervezése)

 

Ónod, 2022. 09. 06.